Hardware

Smart Contracts ‚have limited potential‘ without IoT sensors

Smart contracts have limited efficiency in certain industries if they are not implemented in conjunction with IoT sensors, according to blockchain technology and business experts at NYU. Associate professors from New York University's Stern School of Business Hanna Halaburda and Yannis Bakos presented their research at the Unitize conference July 10 on the interaction between smart contracts and Internet of Things (IoT) sensors to improve business efficiency. The community was asked for input to guide the Blockchain's roadmap in Australia Smart contracts make business more democratic The study examined how "smart contracts will make the business landscape more democratic", i.e. beneficial to all parties involved, however, it found shortcomings in the current application of the techno

Read More
Bitcoin

BITCOINEr det noe poeng i å ønske seg bort hval fra Bitcoin?

Formuefordeling er et vanskelig tema, først og fremst fordi krisen er reell og har eksistert i så lang tid at ulikheten nå er sjokkerende forankret. Her er en vill statistikk - Litt over 2000 av verdens milliardærer har mer rikdom enn 60% av klodens befolkning. Konsekvensene av denne ødelagte økonomien er samfunnsøkonomiske problemer som høy arbeidsledighet, strammere panteregler, økt inntektsulikhet og reduserte pensjoner. På grunn av mange faktorer fortsetter gapet mellom eliten og resten av verdens befolkning Selv cryptocurrency-industrien er ikke immun mot denne uberike gruppen mennesker. “Hval” er begrepet som vanligvis brukes til å definere investorer som har et stort antall digitale eiendeler. Den kryptovaluta plass har vokst fra en tett sammensveiset fellesskap av Teknologikyn

Read More